INFORMACE PRO ŠKOLY

„Frajeřina, nebo otroctví?"

Preventivní seminář nikotinové závislosti pro školy.

Mládež mezi 13. a 19. rokem věku patří podle statistiky Státního zdravotního ústavu mezi nejrizikovější skupiny z hlediska vzniku nikotinové závislosti. Nejčastěji lidé začínají kouřit mezi 14. a 15. rokem života. Do 18. narozenin závislosti na tabáku propadnou celé tři čtvrtiny budoucích kuřáků. Puberta a adolescence jsou proto nejvhodnějším a nejdůležitějším věkem pro preventivní semináře, které mohou odradit začínající kuřáky.

Dvouhodinový interaktivní seminář (2 x 45 minut s krátkou přestávkou) je založen především na odkrytí tzv. falešných představ o cigaretách, v menší míře pak na seznámení s krátkodobými fyzickými efekty kouření. Vychází přitom z metodiky kognitivně-behaviorálního přístupu, který je vysoce účinný v léčbě i prevenci (nejen) nikotinové závislosti.

 

Strašení není efektivní

Seminář žáky či studenty nestraší zdravotními hrozbami v daleké budoucnosti. Tento způsob prevence není podle moderních studií příliš účinný, dokonce může být i kontraproduktivní.

Mladí lidé se zpravidla nezajímají o rizika kdesi ve vzdálené budoucnosti, ale o to, co jim prospívá či škodí v přítomnosti. Strašení dlouhodobými následky může mít i opačné účinky, neboť "riskovat, dát všanc své zdraví, nezajímat se o stáří" může být v tomto věku znakem frajeřiny.

Odkrytí iluzí o cigaretách

Tzv. falešné představy o cigaretách se týkají domnělých pozitivních efektů kouření a ve společnosti je udržují nejen tabákové společnosti, ale i lidé, kteří již jsou na nikotinu závislí. Mezi tyto představy patří například, že cigareta pomáhá proti stresu, že může umocnit příjemné okamžiky nebo že zlepšuje chuť piva.

Účastníci našeho semináře nejprve během brainstormingu sami doplňují, jaká pozitiva podle nich cigarety mají nebo které důvody pro kouření slýchají od svých blízkých (např. vrstevníků či rodičů - kuřáků) a z médií (filmů, seriálů apod.). Po vyjmenování všech těchto představ a iluzí dochází k jejich racionálnímu rozboru, kdy žákům pomáháme pochopit, že nemají reálný základ a vznikají pouze jako důsledek nikotinové závislosti.

Znalost falešných představ a původ jejich vzniku pokládáme za mnohem lepší prevenci než strašení ošklivými fotkami nemocí z cigaret nebo statistikou jejich škodlivosti.

Fyzické následky kouření

Menší část semináře je věnována i fyzickým následkům kouření. Místo dlouhodobých zdravotních rizik, která si teenageři zpravidla nepřipouští, se ale věnujeme následkům patrným v blízké budoucnosti, například že kouření poškozuje pleť a ničí zuby.

Lektoři

Všichni naši lektoři jsou bývalí kuřáci, kteří si sami prošli pubertou s cigaretou v ruce, a kteří se proto dovedou vcítit do mladé osobnosti rebelující proti příkazům a zákazům společnosti. Zároveň mají bohaté zkušenosti s léčbou nikotinové závislosti a vedením interaktivních seminářů, které mladistvé i dospělé baví a zpravidla z nich odcházejí s dobrou náladou.

Cílová skupina

Semináře jsou určeny pro žáky 7. - 9. tříd základních škol a všech ročníků škol středních.


Máte-li na škole zaměstnance kuřáky/kuřačky, kteří by rádi šli studentům příkladem, můžete je informovat o našich klasických seminářích pro dospělé kuřáky a nabídnout jim jako benefit uhrazení části kurzovného (s garancí vrácení peněz oběma stranám) viz sekce O SEMINÁŘI. Pokud by se sešlo alespoň 8 zájemců, můžeme uspořádat i seminář ve Vašem městě určený výhradně Vašim zaměstnancům. Více informací v sekci PRO FIRMY.

Podrobnější informace Vám rádi zašleme emailem. Kontaktovat nás můžete telefonicky nebo emailem - viz sekce kontakt.